Broeklanderfeest hanteert de volgende HUISREGELS in 2024:

 

1. Onder het evenemententerrein wordt verstaan:

  1. a. Straat: Pereland in Broekland.

  2. b. Straten: van Dongenstraat (vanaf T sprong Neulemansweg / Horstweg tot T sprong Oerland / Langhorstweg), Rabbershoek, Bouwhuisplein en Oerland op zaterdag 3 augustus alles in Broekland.

2. Het is op Broeklanderfeest voor bezoekers onder 18 jaar niet toegestaan om alcohol te kopen en/of consumeren. Daarnaast is het voor bezoekers van 18 jaar en ouder niet toegestaan om alcohol door te teven aan bezoekers jonger dan 18 jaar. Na een eerste waarschuwing volgt bij een tweede overtreding verwijdering van het terrein.

3. Op verzoek van organisatie, barpersoneel, beveiliging of andere bevoegden dient een geldig ID bewijs getoond te kunnen worden waardoor de leeftijd kan worden vastgesteld.

4. Jongeren van 18 jaar t/m 21 jaar zijn verplicht om een polsbandje te dragen bij de aankoop van alcoholhoudende dranken aan de bars op het evenemententerrein. Polsbandjes worden op centrale plekken op het Broeklanderfeestterrein verstrekt op vertoon van een geldige legitimatie, voorzien van pasfoto en geboortedatum.

5. Roken is op Broeklanderfeest alleen toegestaan in de open lucht en onder de tentoverkapping waar het staat aangegeven. In de tenten mag niet worden gerookt.

6. Het is niet toegestaan de volgende zaken mee te nemen naar het evenemententerrein: dranken, drugs, glaswerk, blik, plastic flessen, slag – en/of stootwapens, op wapens gelijkende of aanstootgevende voorwerpen.

7. De organisatie behoudt zich het recht voor om personen in clubkleding (motor of voetbal) zonder opgave van redenen niet toe te laten tot het evenemententerrein.

8. Op het evenemententerrein is de Nederlandse wetgeving omtrent het gebruik van, en de handel in drugs van toepassing.

9. Huisdieren zijn op het evenemententerrein niet toegestaan.

10. Bezoekers worden verzocht zich te houden aan de voorschriften en/of aanwijzingen van organisatie en beveiligingspersoneel.

11. Het is niet toegestaan te flyeren op het evenemententerrein. Posters plakken alleen toegestaan in overleg met organisatie. Ophangen van spandoeken is niet toegestaan.

12. Indien je gebruik maakt van een van de diensten van de EHBO post:

  1. a) Mag er maar één persoon extra mee naar binnenn.

  2. b) Mag er géén gebruik gemaakt worden van de mobiele telefoon.

  3. c) Mag er niet gerookt worden.

  4. d) Mag er geen drank mee naar binnen.

13. Het betreden van het evenemententerrein en het bijwonen van een van de evenementen van Broeklanderfeest is geheel voor eigen risico van de bezoeker.

14. De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor geleden schade of enigerlei letsel ontstaan aan de bezoeker en/of goederen van de bezoeker. Hieronder wordt ook verstaan diefstal en vermissing.

15. Tijdens het evenement worden (foto-)opnames gemaakt. Bezoekers geven bij binnenkomst stilzwijgend toestemming aan de organisatie om deze opnames te verveelvoudigden, openbaar te maken en/of te gebruiken voor promotiedoeleinden.

16. Bij constatering van overtreding van artikel 1 t/m 11 van dit reglement kan de organisatie of de ingehuurde beveiliging, personen de toegang tot het evenemententerrein weigeren of van het terrein verwijderen.