Privacyverklaring


Vrijwilligers

Broeklanderfeest verwerkt persoonsgegevens van haar vrijwilligers met het bedrijf Crescendo. Crescendo heeft het vrijwilligersregistratiesysteem voor Broeklanderfeest ontwikkeld en met hen is een verwerkersovereenkomst getekend. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die Broeklanderfeest en Crescendo verwerkt:

• Voor- en achternaam en eventueel tussenvoegsel

• Telefoonnummer(s)

• E-mailadres(sen)

• Gekozen vrijwilligersdiensten

• Opmerkingen van vrijwilligers

Als je vrijwilliger bij Broeklanderfeest bent en je bent bij ons in het systeem geregistreerd staat, dan heb je de rechten zoals vermeld op de volgende website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-europese-privacywetgeving/rechten-van-betrokkenen


Hoe lang wij gegevens bewaren

Broeklanderfeest zal vrijwilligersgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, met een maximum van tien jaar.


Delen met anderen

Broeklanderfeest deelt vrijwilligersgegevens niet met derden. Blijkt dit toch nodig te zijn, dan zal Broeklanderfeest met organisaties die vrijwilligersgegevens verwerken een verwerkingsovereenkomst ontsluiten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de gegevens. Broeklanderfeest blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Broeklanderfeest alleen vijwilligersgegevens aan andere derden met nadrukkelijke toestemming van de vrijwilligers. De gegevens worden altijd alleen binnen de EU opgeslagen.


Foto’s

Tijdens Broeklanderfeest worden foto/video- opnames van bezoekers gemaakt. Bezoekers en ouders/voogden van bezoekers geven bij binnenkomst stilzwijgend toestemming aan de organisatie om deze opnames te verveelvoudigden, openbaar te maken en/of te gebruiken voor promotiedoeleinden. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@broekland.com. Wij zullen deze foto’s dan verwijderen.


Als de foto’s/video’s van Broeklanderfeest voor andere doeleinden worden gebruikt dan promotiedoeleinden, zullen wij dat aan betrokkenen melden. In alle gevallen worden de noodzakelijke maatregelen getroffen om de privacy van betrokkenen te waarborgen. Alleen daartoe vanuit hun functie geautoriseerde medewerkers hebben toegang tot de gegevens. Zij hebben tegenover anderen een geheimhoudingsplicht.


Privacybeleid website

Bij het bezoeken en regelen van zaken via onze websites vragen wij toestemming om persoonsgegevens vast te leggen. Als iemand een contactformulier op onze website invult of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens bewaard zolang als nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling van de vraag. De persoonsgegevens die wij aangeleverd krijgen via deze websites verwerken we volgens deze privacyverklaring.


Beveiliging

Broeklanderfeest neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@broeklanderfeest.nl


Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacyverklaring. Check daarom regelmatig het Privacyverklaring voor een update van ons privacybeleid.


Mochten er verder nog vragen zijn over ons privacybeleid, neem dan contact met ons op via info@broeklanderfeest.nl